Vi har en liten gård med hovedvekt på epler. Vi har i tillegg en del plommer som blir levert til konsum. Hovedmengden med epler blir også levert til konsum. Alle pressepler blir brukt av oss til å lage sider av. Vi er vel dei “eldste” nye produsentene i fjorden. Vi har en liten exlusiv produksjon på ca. 4000 liter pr.sesong.

Navnet Kattugleberg kjem fra garden. Det er det øverste punktet på gardens venstre hjørne med utsikt over heile garden og sørfjorden ut mot Hardangerbrua. Kobben er det nederste punktet på eiendommen ved fjorden. Ein utstikkar i sjøen

Vi har 5 sorter sider med bobler.

Vi lager også Eplegele, Blåbærgele og Ripsgele.